Духовно-просветительский Центр "СИРИУС"

До Президента на РФ
Владимир Владимирович Путин

Копие до Губернатора на Омска област
Виктор Иванович Назаров

От хората от цял свят в подкрепа на Т.Н.Микушина

Уважаеми господин Президент!

На 27 юли 2012г. с молба за помощ и подкрепа към Вас се обърна Татяна Николаевна Микушина. Ние сме много разтревожени от ситуацията, която се развива около Т. Н. Микушина и дейността на Духовно-просветителния Център „Сириус”.

Благодарение на Татяна Николаевна Микушина в света дойде едно духовно-нравствено Учение, призвано да помогне на хората на Земята. В книгите на Т.Н. Микушина се говори за особеностите на новия етап на прага, на който се намира човечеството в сегашния момент, за необходимостта от промяна на съзнанието, за да помогнем на себе си и на хората около нас, на Русия и на цялата планета; дават се конкретни препоръки за начините на постигане на хармония със себе си и за промяна на начина на живот. Казва се, че Русия е призвана да стане духовно-нравствена опора на целия свят. Книгите на Т.Н.Микушина са преведени на английски, немски, латвийски, литовски, испански, португалски, български, полски и на други езици.

Вдъхновени от Учението, хора от цял свят доброволно внесоха пожертвования, с които беше закупена земя в Уст-Заостровското землище на Омска област и там с помощта на доброволци беше построен Духовно-просветителския Център „Сириус”. Хора от 11 държави идваха в Центъра, за да се запознаят с основите на Учението, провеждаха се семинари. Цялата дейност на Татяна Николаевна и на Центъра са насочени в помощ на хората. На територията на Уст-Заостровското землище беше планирано да се построи и създаде селище от нов тип с използване на новите технологии и на всички съвременни средства на техническата мисъл.

Обаче замисленото не можа да се осъществи. Може ли човек да води просветителска дейност или просто спокойно да живее, когато практически ежедневно той е подложен на всякакъв род нападки? А тази година се появи и заплаха за живота на Татяна Николаевна и нейните съмишленици. Безкрайни съдебни спорове свързани със земята, заплахи, палежи, опит за незаконно свързване към вече съществуващия локален електропровод при безучастието на местната власт – ето с какво се сблъскахме ние на територията на Уст-Заостровското землище.

По инициатива на местните ръководни органи през 2009-2010г. беше разработен Генерален план за развитие на землището, в който не бяха взети предвид не само интересите на Т. Н. Микушина живееща на територията на Уст-Заостровското землище, но дори и работата, която се водеше по проектирането и създаването на селище от нов тип. Нещо повече, с утвърдения Генерален план се предвижда прокарването на път точно през мястото, където е разположена къщата на Татяна Николаевна. Точно до Духовно-просветителския Център е планирано и се строи гробище и е направено сметище…

Това вече не е само неуважение към човека, това е нарушаване на неговите права, гарантирани от Върховния Закон на Русия - Конституцията. Освен това, то е неуважение към хилядите хора от цялата Земя, които споделят Учението, дадено чрез Т. Н. Микушина. Как може да се построи гражданско общество и да се възпитава у хората чувство на патриотизъм и увереност в утрешния ден, ако добрият жест на хората, построили със собствени средства Духовно-просветителския Център грубо се потъпква от чиновниците? Ние не молим за финансирането на Центъра от държавния бюджет. Просто искаме поне да не ни пречат…

Ние с цялото си сърце подкрепяме Татяна Николаевна и Ви молим да помогнете в защитата на нейната мисия от произвола на чиновниците.

Целта ни е обща – възраждането на Русия.


С уважение към Вас:

На русском  Türkçe  In English  Lietuvių
Latviešu  Français  En español

За подписване на обръщението