Духовно-просветительский Центр "СИРИУС"

Rusijos Federacijos Prezidentui
Vladimirui V. Putinui

Kopija: Omsko srities Gubernatoriui
Viktorui I. Nazarovui

Viso pasaulio žmonių palaikymas T. Mikušinai

Gerbiamas pone Prezidente!

2012 metų liepos 27 Jūsų adresu dėl pagalbos prašymo ir palaikymo kreipėsi Tatjana Nikolajevna Mikušina. Visi esame sunerimę dėl tos situacijos, kuri klostosi apie T. Mikušiną ir Dvasinį-švietėjišką Centrą „Sirius".

Tatjanos Nikolajevnos dėka į pasaulį atėjo dvasinis-moralinis Mokymas, skirtas padėti Žemės žmonėms. T. Mikušinos knygose kalbama apie ypatybes to etapo, ant kurio slenksčio žmonija yra dabartiniu metu; apie būtinybę keisti savo sąmonę tam, kad padėtume sau, aplinkiniams žmonėms, Rusijai ir visai planetai; duodamos konkrečios rekomendacijos apie savęs harmonizavimo būdus ir savo gyvenimo būdo pakeitimą. Kalbama apie tai, kad Rusija pašaukta tapti viso pasaulio dvasine-moraline tvirtove. T. N. Mikušinos knygos išverstos į anglų, vokiečių, latvių, lietuvių, ispanų, portugalų, bulgarų, lenkų ir kitas kalbas.

Mokymo įkvėpti viso pasaulio žmonės laisva valia įnešė aukas, už kurias buvo įsigyta žemė Ūst-Zaostrovkos kaimo gyvenvietėje Omsko srityje, ir kur padedant savanoriams buvo pastatytas Dvasinis-švietėjiškas centras „Sirius". Iš vienuolikos pasaulio šalių žmonės turėjo galimybę atvažiuoti į Centrą, kad susipažintų su Mokymo pagrindais, čia vyko seminarai. Visa Tatjanos Nikolajevnos ir Centro veikla nukreipta į pagalbą žmonėms. Ūst-Zaostrovkos kaimo gyvenvietės teritorijoje buvo planuojama pastatyti naujo tipo gyvenvietę, panaudojant naujas technologijas ir visas šiuolaikines technologinės minties priemones.

Tačiau sumanymų įvykdyti nepavyko. Ar gali žmogus atlikti švietėjišką darbą ir paprasčiausiai ramiai gyventi, jei praktiškai kasdien įvairiais būdais yra puolamas? O šiais metais Tatjanos Nikolajevnos ir jos bendraminčių gyvybėms atsirado pavojus. Begaliniai teisminiai procesai, susiję su žeme, grasinimai, padegimai, nuolaidžiaujant vietinei valdžiai nesankcionuoti bandymai prisijungti prie egzistuojančios elektros tinklų linijos - štai su kuo mes susidūrėme Ūst-Zaostrovkos kaimo gyvenvietės teritorijoje.

Omsko rajono Ūst-Zaostrovkos kaimo gyvenvietės valdžios organų iniciatyva 2009-2010 m.m. buvo sudarytas toks gyvenvietės vystymosi Generalinis planas, kuriame nebuvo atsižvelgta ne tik į T. Mikušinos, gyvenančios Ūst-Zaostrovkos kaimo gyvenvietės teritorijoje, interesus, bet taip pat ir į darbą, kuris buvo vykdomas projektuojant ir kuriant naujo tipo gyvenvietę. Negana to, patvirtintas generalinis planas numato kelią tiesiai per tą vietą, kur yra Tatjanos Nikolajevnos namas. Šalia Dvasinio-švietėjiško Centro suplanuota ir vykdoma kapinių statyba ir padarytas sąvartynas...

Tai jau ne paprasčiausiai nepagarba žmogui, tai jos teisių mindžiojimas, kurios garantuotos Aukščiausiojo Rusijos Įstatymo - Konstitucijos. Be to, tai nepagarba ir tūkstančiams visos Žemės žmonių, pritariantiems Mokymui, duotam per T. N. Mikušiną. Kaip galima sukurti pilietinę visuomenę ir išugdyti žmonėse patriotiškumo ir pasitikėjimo rytojaus diena jausmą, jei geras žmonių, savo lėšomis pastačiusių Dvasinį-švietėjišką Centrą gestas yra pamintas valdininkų? Mes neprašome finansuoti centro iš valstybės biudžeto. Paprasčiausiai kad nors nekliudytų...

Visa širdimi palaikome Tatjaną Nikolajevną ir prašome Jūsų apginti jos misiją nuo valdininkų savivalės. Mūsų tikslas vienas - Rusijos atgimimas.


Su pagarba Jums:

На русском  Türkçe  In English  Français
Latviešu  Български  En español

Pasirašyti po kreipimusi